VISIO 2030
KESTÄVÄ TEKSTIILISYSTEEMI

TEKSTIILIMATERIAALIN VALMISTUS

Missä olemme 2030?

Uusia biopohjaisia ja kierrätettyjä materiaaleja hyödynnetään laajasti ja tehokkaasti tekstiilien valmistuksessa. Kuitujen ja kankaiden valmistusmenetelmät kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän; materiaalit ja tuotteet ovat korkealaatuisia, pitkäikäisiä ja kierrätettäviä. Neitseellisiä raaka-aineita käytetään kohtuullisesti ja vastuullisesti. Luonnonkuitujen ja synteettisten tekokuitujen rinnalla käytetään puun tai kierrätettyjen tekstiilien selluloosasta valmistettuja muuntokuituja.

Keskeiset kysymykset

 • Uusien biopohjaisten kuitujen käyttöönsaaminen ja neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen
 • Puun kestävä käyttö tekstiilikuiduissa
 • Kierrätysmateriaalien käytön lisääminen ja suljettujen kiertojen järjestelmät
 • Kuidun elinkaari ja tarkoituksenmukainen käyttö
 • Suomalaisten toimijoiden rooli arvoketjuissa

Ketkä tekevät?

 • Teollisuusyritysten on aktiivisesti otettava kierrätysmateriaaleja käyttöön. Jos paine kuluttajilta ei ole riittävä, tarvitaan pakottava lainsäädäntö.
 • Kansalliset ja EU-tason ohjauskeinojen valmistelijat ja päätöksentekijät ottavat käyttöön kannustimia kierrätysmateriaalien käytön lisäämiseksi tekstiilituotteissa. 
 • Rahoittajien kiinnostuttava sellaisesta toiminnasta, josta Suomeen jää innovaatioista työtä ja arvoa.

Mitä toimenpiteitä tarvitaan visioon pääsemiseksi?

 • Uudet biopohjaiset ja kierrätetyt tekstiilikuidut otetaan laajasti käyttöön, ja niillä korvataan neitseellisiä kuituja ja erilaisia synteettisiä kuitumateriaaleja. Tekstiilien valmistuksessa otetaan käyttöön safe-by-design –periaate ja vähennetään merkittävästi kemikaalien käyttöä ja siirrytään käyttämään biopohjaisia sekä muuten ympäristön ja käyttäjän kannalta turvallisempia kemikaaleja. Viimeistyksien avulla myös pidennetään tekstiilien elinkaarta. Biopohjaisten kuitujen kehitystyötä tehdään niin tutkimuslaitoksissa (Aalto Ioncell, VTT Biocelsol) kuin yrityksissäkin (Spinnova, Metsä Springin Kuura). Kierrätyskuiduista mekaanisesti kierrätettyä kuitua valmistavat Rester ja Lounais-Suomen Jätehuolto ja kemiallisesti kierrätettyä Infinited Fibre Company (Infinna). Synteettisten kuitujen termoplastinen kierrätys vaatii vielä tutkimustoimintaa. Kemikaalien käytön vähentämistä ja turvallisempien kemikaalien kehittämistä ja käyttöä tuetaan safe-by-design -periaatteen käyttöönoton, tutkimus- ja kehitystyön, lainsäädännön sekä muiden kannusteiden avulla.

 • Kotimaassa valmistettujen kuitujen korkean laadun vaikutus tuotteiden elinkaareen sekä niiden ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta tunnetaan. Ympäristövaikutukset määritetään ja niiden määrittämiseen kehitetään myös helppokäyttöisiä työkaluja. Tutkimus- ja kehitystyön kautta löydetään parempia vaihtoehtoja tekstiilien valmistuksessa käytettäville kemikaaleille sekä kehitetään tekstiilien laatua ylläpitäviä käsittelyitä.

 • Suomessa on jälleen tekstiilien tuotantoa kehräyksestä neuloksien ja kankaiden valmistukseen sekä tekstiilituotteiden kokoonpanoon. Kehräämötoimintaa on Suomeen erityyppisille kuiduilla, villalle mm. Saimas Spinnery, Spinnovan kehräämö, ja myös puuvillatyyppisten kuitujen kehruu (tässä vasta investointisuunnitelmia, muttei päätöksiä). Investointeihin tarvitaan niin julkista kuin yksityistäkin rahoitusta.

 • Digitalisaatiota ja tekstiilialan uusien teknologioiden omaksumista tekstiilialan yrityksissä tulee tukea julkisen tutkimusrahoituksen avulla.

 • Digitaalisuus ja uusien teknologioiden hyödyntäminen mahdollistaa ketterän, kysyntää vastaavan tuotannon sekä tuotannon hukan minimoinnin.