VISIO 2030

KESTÄVÄ TEKSTIILISYSTEEMI

finix logo

TAVOITTEENA SYSTEEMINEN MUUTOS

FINIXin kestävän tekstiilisysteemin vision tavoitteena on lyhyesti ja ytimekkäästi kuvata päämäärä, johon meidän tulee päästä tekstiilien kestävän elinkaaren suhteen vuoteen 2030 mennessä – aina tekstiilimateriaalien ja tekstiilien valmistuksesta, suunnittelusta, myynnistä ja käytöstä aina keräykseen ja lajitteluun saakka. Visio ottaa kantaa myös Suomen rooliin EU:n tekstiilikartalla. Visio on tarkoitettu ohjenuoraksi niin elinkeinoelämän harjoittajille, päättäjille, oppilaitoksille kuin käyttäjille. 

Tällä sivustolla on vision yleiskuvaus sekä yksittäisten vaiheiden tavoitteet, toimenpiteet ja tarvittavat toimijat, jotka löydät omilta sivuiltaan.

Visiosta on saatavilla myös pdf-versio. 

Kuva: Sini Suomalainen, Finix

KESTÄVÄ TEKSTIILISYSTEEMI 2030

Kestävä, kiertotalouteen perustuva tekstiilisysteemi koostuu tekstiilin arvoketjun eri vaiheista: tekstiilimateriaalin valmistus, suunnittelu, tuotteen valmistus, myynti, käyttö sekä keräys ja lajittelu. Yhdessä nämä muodostavat ekosysteemin, jossa jokainen vaihe ja toimija vaikuttavat toisiinsa.

Ekosysteemin tavoitteena on tuottaa suljettuja materiaalien ja energian kiertoja. Näin  minimoidaan sekä yksittäisten tuotteiden että koko järjestelmän ympäristökuormaa. Ekosysteemi ei nojaa vain kierrätykseen. Tuotteiden pitkäikäisellä suunnitelulla, korjauksilla, uudelleenkäytöllä ja -myymisellä, jakamisella ja palvelullistamisella pidennetään tuotteiden käyttöikää ja vähennetään materiaalien ja energian hukkaa kaikissa materiaalien elinkaaren vaiheissa. Tuotantojärjestelmän muutosten lisäksi keskeisessä roolissa on tuotteiden ostamisen hidastaminen ja kokonaiskulutuksen vähentäminen vaikuttamalla asiakkaiden arvoihin ja ostokäyttäytymiseen.

Kokonaisuuden toimimiseen vaikuttaa moni tekijä (kuvan keskellä), jotka liittyvät esimerkiksi lainsäädäntöön, tiedon jakamiseen sekä kuluttajakäyttäytymiseen.

Vision teemat aseteltuna kiertoatalouden mukaiseen ympyrämuotoon.

TAVOITTEENA SYSTEEMINEN MUUTOS

FINIXin kestävän tekstiilisysteemin vision tavoitteena on lyhyesti ja ytimekkäästi kuvata päämäärä, johon meidän tulee päästä tekstiilien kestävän elinkaaren suhteen vuoteen 2030 mennessä – aina tekstiilimateriaalien ja tekstiilien valmistuksesta, suunnittelusta, myynnistä ja käytöstä aina keräykseen ja lajitteluun saakka. Visio ottaa kantaa myös Suomen rooliin EU:n tekstiilikartalla. Visio on tarkoitettu ohjenuoraksi niin elinkeinoelämän harjoittajille, päättäjille, oppilaitoksille kuin käyttäjille. 

Tällä sivustolla on vision yleiskuvaus sekä yksittäisten vaiheiden tavoitteet, toimenpiteet ja tarvittavat toimijat, jotka löydät omilta sivuiltaan. 

Kuva: Sini Suomalainen, Finix

KESTÄVÄ TEKSTIILISYSTEEMI 2030

Vision teemat aseteltuna kiertoatalouden mukaiseen ympyrämuotoon.

Kestävä, kiertotalouteen perustuva tekstiilisysteemi koostuu tekstiilin arvoketjun eri vaiheista: tekstiilimateriaalin valmistus, suunnittelu, tuotteen valmistus, myynti, käyttö sekä keräys ja lajittelu. Yhdessä nämä muodostavat ekosysteemin, jossa jokainen vaihe ja toimija vaikuttavat toisiinsa.

Ekosysteemin tavoitteena on tuottaa suljettuja materiaalien ja energian kiertoja. Näin  minimoidaan sekä yksittäisten tuotteiden että koko järjestelmän ympäristökuormaa. Ekosysteemi ei nojaa vain kierrätykseen. Tuotteiden pitkäikäisellä suunnitelulla, korjauksilla, uudelleenkäytöllä ja -myymisellä, jakamisella ja palvelullistamisella pidennetään tuotteiden käyttöikää ja vähennetään materiaalien ja energian hukkaa kaikissa materiaalien elinkaaren vaiheissa. Tuotantojärjestelmän muutosten lisäksi keskeisessä roolissa on tuotteiden ostamisen hidastaminen ja kokonaiskulutuksen vähentäminen vaikuttamalla asiakkaiden arvoihin ja ostokäyttäytymiseen.

Kokonaisuuden toimimiseen vaikuttaa moni tekijä (kuvan keskellä), jotka liittyvät esimerkiksi lainsäädäntöön, tiedon jakamiseen sekä kuluttajakäyttäytymiseen.

Tutustu yksittäisiin vaiheisiin:

Tekstiilimateriaalin valmistus

Uusia biopohjaisia ja kierrätettyjä materiaaleja hyödynnetään laajasti ja tehokkaasti tekstiilien valmistuksessa. Kuitujen ja kankaiden valmistusmenetelmät kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän, materiaalit ja tuotteet ovat korkealaatuisia, pitkäikäisiä ja kierrätettäviä. Neitseellisiä raaka-aineita käytetään kohtuullisesti ja vastuullisesti. Luonnonkuitujen ja synteettisten tekokuitujen rinnalla käytetään puun tai kierrätettyjen tekstiilien selluloosasta valmistettuja muuntokuituja.

Suunnittelu

Tuotteiden suunnittelu tähtää pitkäikäisyyteen, tuotteen korjattavuuteen ja materiaalien kierrätettävyyteen. Suunnittelijat koulutetaan kiertotalouden mukaiseen tuotesuunnitteluun. Suunnittelija on mukana jo raaka-aineiden valinnassa ja kuidun tekovaiheessa ja yhteistyö teknisen asiantuntijan kanssa edesauttaa optimoimaan kuidun, tekstiilin ja vaatteen valmistusta.

Tuotteen valmistus

Tekstiilituotteen valmistaminen kestävästi ja laadukkaasti on kannattavaa liiketoimintaa. Valmistuksessa varmistetaan sosiaalinen kestävyys mm. työolojen ja palkan osalta. Valmistuksen ympäristövaikutukset on minimoitu ja haitalliset ympäristövaikutukset heijastuvat tuotteen hintaan.

Myynti

Uusilla, esimerkiksi vuokraukseen ja jakamiseen perustuvilla liiketoimintamalleilla on merkittävä markkinaosuus. Ostaja saa luotettavaa tietoa tuotteiden, raaka-aineista, niiden alkuperästä ja ympäristövaikutuksista sekä valmistuksen eri vaiheista ja sosiaalisesta kestävyydestä.

Käyttö

Käyttäjät suosivat tuotteiden pitkäikäisyyttä ja uuden ostaminen vähenee. Käyttäjillä on monia mahdollisuuksia korjata, korjauttaa tai jakaa tuote. Tuotteilla on arvoa jälkimarkkinoilla, esimerkiksi jälleenmyynnissä ja takaisin-ostopalveluissa. Elinkaaren lopussa käyttäjän on helppo kierrättää tuote.

Keräys ja lajittelu

Uusi lainsäädäntö sekä tekstiilien kuvantamis-, tunnistus- ja jäljitettävyysteknologiat mahdollistavat laajamittaisen ja laadukkaan tekstiilin keräyksen sekä lajittelun. Lajittelussa huomioidaan seuraavien vaiheiden tarpeet. Tavoitteena on mahdollisimman korkean arvonlisän mukainen hyödyntäminen. 

Suomi-EU -visio

Suomi on näkyvä ja aktiivinen toimija EU:n tekstiilikartalla ja toimii yhtenä Euroopan tekstiilien kiertotalouskeskittymänä.

VISION TAUSTA JA TYÖRYHMÄ

Visio on tehty 3/2021–3/2022 aikana. Tekemiseen ovat osallistuneet FINIX, Suomen Tekstiili & Muoti (STJM), Telaketju-verkoston edustajia, Turun ammattikorkeakoulu, VTT ja Circular Textiles Innovation Community.

Vision pohjana on hyödynnetty maaliskuussa 2021 järjestetyn FINIX-hankkeen työpajan tuloksia, STJM:n hiilineutraalin tekstiilialan tiekarttaa, VTT:n ja STJM:n yhteistä tekstiilialan tiekarttaa, VTT:n ja Telaketjun loppuraporttia ja Euroopan komission Circular Economy Action Plania. Lisäksi on konsultoitu muita FINIX-hankkeen ohjausryhmän asiantuntijoita. 

Kuva: Cvijeta Miljak, Finix